Đang tải...

OFF-WHITE® "CARAVAGGIO" HOODIE (NO SHIRT) 1.0

93f44f 2
93f44f 1
93f44f 3

9.440

"OFF-WHITE® - CARAVAGGIO HOODIE"

DO NOT REUPLOAD

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Installation

REPLACE:
Drag and drop contents from "HOODIE" into "x64v.rpf\models\cdimages\streamedpeds_players.rpf\player_one"


--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Changelog:
1.0 Initial Release

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

CREDITS:
4NG4H (ORIGINAL MODEL)
ZE-KRUSH (RIGGING AND EDITING)
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 07 Tháng chín, 2018
Cập nhật lần cuối: 07 Tháng chín, 2018
Last Downloaded: 5 phút trước

All Versions

 1.0 (current)

9.440 tải về , 10 MB
07 Tháng chín, 2018

15 Bình luận