Đang tải...

OVO T-Shirt 1.0

28903c shirt

80

OVO T-Shirt for Franklin
-------------------------------------------------------------------------------------------------

To install it, just replace the files at

GTAV\mods\x64v.rpf\models\cdimages\streamedpeds_players\player one

-------------------------------------------------------------------------------------------------

If you got any ideas of what I could do next, leave a comment
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 23 Tháng một, 2021
Cập nhật lần cuối: 23 Tháng một, 2021
Last Downloaded: 17 Tháng sáu, 2022

All Versions

 1.0 (current)

80 tải về , 300 KB
23 Tháng một, 2021

1 Bình luận