Đang tải...

PACK Master Race shirts for Franklin v2.0

5c6280 ac17bf ff3170 gta5 2015 06 10 02 36 05 81
Ac17bf ff3170 gta5 2015 06 10 02 36 05 81
7aaf67 master race

94

_Pack T-shirt and shirt 'Master race ' for Franklin_


master race shirt for Frnaklin
-------------------
Use 'OPENIV'
D:\Grand Theft Auto V\x64v.rpf\models\cdimages\streamedpeds_players.rpf\player_one

Remplace uppr_diff_011_a_uni


-- T-shirt for Franklin Master race --
V2.0

Use 'OPENIV'
D:\Grand Theft Auto V\x64v.rpf\models\cdimages\streamedpeds_players.rpf\player_one
Put the file here




Don't forget to backup !


By Youssef Majoul "PwNeUuR."
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 31 Tháng năm, 2015
Cập nhật lần cuối: 14 Tháng sáu, 2015
Last Downloaded: 08 Tháng hai, 2020

All Versions

 v2.0 (current)

94 tải về , 300 KB
31 Tháng năm, 2015

8 Bình luận