Đang tải...

PDI Perjuangan Jacket [RETEXTURE FROM f1st JACKET] 1.0

79b72d 4
79b72d f
79b72d 3
79b72d 2
79b72d 1

206

[CREDITS]

For the models

Credits goes to : https://www.gta5-mods.com/users/f1st

Real models: https://www.gta5-mods.com/player/mp-male-las-vegas-raiders-satin-black-coaches-jacket-9fifty-snapback

I'm just Retexturing :)

[CHANGE LOGS]

1. Texture nya ngaco sama angka nya udh di fix
2. model nya ga exist buat jbib 02 dah di fix ke 006
-
-
-
-
-

[INSTALLATION & NOTE]

Installation is in the txt file

have fun with that, dont be a corruptor XD

Note :
Tidak bermaksud apa apa cuma bikin mods doang jangan kirim tukang bakso yah.
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 22 Tháng chín, 2021
Cập nhật lần cuối: 22 Tháng chín, 2021
Last Downloaded: 17 hours ago

All Versions

 1.1

5 tải về , 900 KB
22 Tháng chín, 2021

 

3 tải về , 900 KB
22 Tháng chín, 2021

 1.0 (current)

198 tải về , 900 KB
22 Tháng chín, 2021

11 Bình luận