Đang tải...

People's Liberation Army of China 1.2

2.286

People's Liberation Army of China 1.0
Install instructions
GTA V > mods > x64e.rpf > models > cdimages > componetpeds_s_m_y.rpf
Author of body armor Baud0412
Original body armor: https://www.gta5-mods.com/player/marsoc
Original helmet - Bad Company: https://www.gta5-mods.com/player/new-marine
--------------------------------------------------------------------------------------------------
People's Liberation Army of China 1.2
Changed the face of the model.
Fixed helmet display error.
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 09 Tháng sáu, 2018
Cập nhật lần cuối: 12 Tháng sáu, 2018
Last Downloaded: 1 ngày trước

All Versions

 1.2 (current)

2.111 tải về , 20 MB
12 Tháng sáu, 2018

 1.0

175 tải về , 20 MB
09 Tháng sáu, 2018

10 Bình luận