Đang tải...

Pokemon Go T-Shirt Pack + Cap 2.5

2.237

PLEASE REMEMBER TO BACK UP ALL FILES


1 | Open OpenIV on "Edit Mode "

2 | Go to GTA V folder, next to

3 | ...Grand Theft Auto V\x64v.rpf\models\cdimages\streamedpeds_players.rpf\player_one

"cap" file to
...Grand Theft Auto V\x64v.rpf\models\cdimages\streamedpedprops.rpf\player_one_p

4 | Import files.

5 | Enjoy
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 25 Tháng bảy, 2016
Cập nhật lần cuối: 02 Tháng tám, 2016
Last Downloaded: 9 ngày trước

All Versions

 2.5 (current)

2.237 tải về , 6 MB
25 Tháng bảy, 2016

8 Bình luận