Đang tải...

Poland 16-17 (Franklin)

7e688a 1
7e688a 2
7e688a 3
7e688a 6
7e688a 4
7e688a 5

1.817

1. Open OpenIV
2. Go to GTA V/x64v.rpf/models/cdimages/streamedpeds_players.rpf/player_one
3. create backup of:

uppr_diff_004_a_uni.ytd
uppr_diff_004_b_uni.ytd
uppr_diff_004_c_uni.ytd
uppr_diff_004_d_uni.ytd

4. Extract files from this zip to a folder
5. Make sure to enable edit mode.
6. Replace the file with the Poland jerseys

uppr_diff_004_a_uni.ytd
uppr_diff_004_b_uni.ytd
uppr_diff_004_c_uni.ytd
uppr_diff_004_d_uni.ytd
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 28 Tháng sáu, 2016
Cập nhật lần cuối: 28 Tháng sáu, 2016
Last Downloaded: 7 ngày trước

All Versions

  (current)

1.816 tải về , 7 MB
28 Tháng sáu, 2016

14 Bình luận