Đang tải...

PonyTail Hair Style for MP Female 1.0

45dbc9 1
45dbc9 2

1.499

Hello! This hair replaces:
Grand Theft Auto V\x64v.rpf\models\cdimages\streamedpeds_mp.rpf\mp_f_freemode_01

You can also place it as addon clothing.

Thanks for everything :)

----------------


Buenas! Este pelo sustituye :
Grand Theft Auto V\x64v.rpf\models\cdimages\streamedpeds_mp.rpf\mp_f_freemode_01


Puedes colocarlo también como ropa addon.

Gracias por todo :)
ROPA

ADD-ON
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 30 Tháng tám, 2021
Cập nhật lần cuối: 30 Tháng tám, 2021
Last Downloaded: 3 ngày trước

All Versions

 1.0 (current)

1.499 tải về , 8 MB
30 Tháng tám, 2021

2 Bình luận