Đang tải...

POPSMOKE x VLONE t-shirt duo pack [ENG/PL] 1.0

A7b190 vlonepopwhite
A7b190 nxj4qmxwh02kmwldyehkeq 0 0
A7b190 wvm22d32uewbhwossky jq 0 0
A7b190 vf8vsqi cuyfltpnhap fg 0 0

270

[ENG] How to install

1.Open OpenIV
2.Navigate to "x64v.rpf/models/cdimages/streamedped_splayers.rpf/player_one"
3.Turn on Edit Mode
4.Drag and drop the .ytd file into the directory
5.Enjoy

[PL] Jak zainstalować

1 Otwórz OpenIV
2. Wejdź w "x64v.rpf/models/cdimages/streamedped_splayers.rpf/player_one"
3. Włącz Edit Mode
4. Przenieś pliki .ytd do folderuIf you want more custom project dm me on discord 9 9 7𝓰𝓮𝓻𝔀𝓪𝔃𝔂#2953

[RIP] POP SMOKE
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 09 Tháng bảy, 2020
Cập nhật lần cuối: 10 Tháng bảy, 2020
Last Downloaded: 05 Tháng năm, 2023

All Versions

 1.0 (current)

270 tải về , 3 MB
09 Tháng bảy, 2020

4 Bình luận