Đang tải...

Price's Vest for MP Male 1.0

123c0c eve 20221028234249.003
123c0c eve 20221028233940.011
123c0c eve 20221030142613.058
123c0c eve 20221030152401.009
123c0c eve 20221030152913.004

2.417

FluffyMods Price's Vest


- High Quality Textures & Models
- Proper LODS
- Proper Rigging & Weights


My Discord


SP Install

Drag the files into the eup folder under mp_m_freemode_01


FiveM Install

Drag the files into your eup resource


Credits
Infinity WardDon't repost or reupload
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 30 Tháng mười, 2022
Cập nhật lần cuối: 31 Tháng mười, 2022
Last Downloaded: 1 hours ago

All Versions

 1.0 (current)

2.417 tải về , 30 MB
30 Tháng mười, 2022

11 Bình luận