Đang tải...

Purple Bape Strapback for Franklin 1.0

2f23ba 7
2f23ba 8
Fc9f9e 1
Fc9f9e 4
Fc9f9e 5

1.784

Re-texturing of the 4NG4H's strapback I hope you like!

I'll do another version! This is one more of my pack.

Instalação
mods \ x64v.rpf \ modelos \ cdimages \ streamedpedprops.rpf \ player_one_p

Model: https://pt.gta5-mods.com/users/4NG4H

thx: 4NG4H's & messi3194 (for jacket)
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 26 Tháng bảy, 2017
Cập nhật lần cuối: 26 Tháng bảy, 2017
Last Downloaded: 3 ngày trước

All Versions

 1.0 (current)

1.782 tải về , 300 KB
26 Tháng bảy, 2017

17 Bình luận