Đang tải...

Razer Shirts for Franklin 1.0

Bb4d9e 1
D2e66c 2
Bb4d9e 3
Bb4d9e 4
Bb4d9e 5

311

Razer Shirts For Franklin

Installation:

1. Open OpenIV Enable Edit Mode.
2. Go to GTA V/x64v.rpf/models/cdimages/streamedpeds_players.rpf/player_one
3. OpenFolder T-Shirts Razer Copy All File

uppr_004_u.ydd , uppr_diff_004_b_uni

4. Replace the file with Razer Shirts
5. Enjoy! :D

Thank you for Download :)
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 07 Tháng tám, 2017
Cập nhật lần cuối: 07 Tháng tám, 2017
Last Downloaded: 5 ngày trước

All Versions

 1.0 (current)

311 tải về , 8 MB
07 Tháng tám, 2017

7 Bình luận