Đang tải...

Red, Green Power Ranger [Add-On Ped] 1

522

(English)
[How to install]
This requires OpenIV.
Download AddonPeds and follow the instructions.
https://www.gta5-mods.com/scripts/addonpeds-asi-pedselector
Add ped as "red(power_ranger)".
Ped type is "stream".

Add ped as "green(power_ranger)".
Ped type is "stream".

(Việt Nam)
Tải và cài đặt addonpeds tại link sau: https://www.gta5-mods.com/scripts/addonpeds-asi-pedselector
Tên ped là "red(power_ranger)".
Ped type là "stream" hoặc "Normal" nếu bạn chơi bản crack

Tên ped là "green(power_ranger)".
Ped type là "stream" hoặc "Normal" nếu bạn chơi bản crack
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 03 Tháng sáu, 2017
Cập nhật lần cuối: 03 Tháng sáu, 2017
Last Downloaded: 19 Tháng tư, 2024

All Versions

 1 (current)

522 tải về , 8 MB
03 Tháng sáu, 2017

0 Bình luận