Đang tải...

Richie Rich Jacket 1.0

395

❗|Instructions|❗

1). Place "uppr_diff_012_i_uni" into your mods folder
---------------------------------------------------------------------

2). mods\x64v.rpf\models\cdimages\streamedpeds_players.rpf\player_one

---------------------------------------------------------------------
Enjoy!
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 05 Tháng bảy, 2022
Cập nhật lần cuối: 05 Tháng bảy, 2022
Last Downloaded: 19 hours ago

All Versions

 1.0 (current)

395 tải về , 2 MB
05 Tháng bảy, 2022

3 Bình luận