Đang tải...

Riot Police Gear (Michael)

A16246 gta5 2016 06 06 23 37 31 06
A16246 gta5 2016 06 06 23 39 44 48
A16246 gta5 2016 06 06 23 57 28 20
A16246 gta5 2016 06 06 23 39 05 29
A16246 gta5 2016 06 06 23 59 21 63

2.569

ANTI-RIOT POLICE GEAR FOR MICHAEL DE SANTA
MOD BY : RRSV5
*PLEASE BACKUP YOUR FILE BEFORE REPLACE IT

HOW TO INSTALL BODY PROTECTOR & GAS MASK :
1. Use OpenIV
2. GTA 5 Windows
3. GO TO x64v > models > cdimages > streamedpeds_player.rpf > player_zero
4. Backup & Replace accs_diff_005_a_uni.ytd, jbib_diff_003_a_uni.ytd, jbib_003_u.ydd

HOW TO INSTALL HELMET :
1. Use OpenIV
2. GTA 5 Windows
3. GO TO x64v > models > cdimages > streamedpedprops.rpf > player_zero_p
4. Backup & Replace p_head_diff_005_a.ytd & p_head_005.ydd
5. Enjoy!

Thanks For Download!
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 06 Tháng sáu, 2016
Cập nhật lần cuối: 06 Tháng sáu, 2016
Last Downloaded: 3 ngày trước

All Versions

  (current)

2.569 tải về , 1 MB
06 Tháng sáu, 2016

23 Bình luận