Đang tải...

Romania Football Shirt 2021-2022 Trevor 1.0

F860a6 trevor1
F860a6 trevor2
F860a6 trevor3

94

ING: Open OpenIV, go to: GtaV / x64v.rpf / models / cdimages / streamedpeds_players.rpf / playertwo.
Search for uppr_diff_000_a_uni, open it with edit mode replace it and its done
Enjoy!
ITA: Apri OpenIV, vai su: GtaV/x64v.rpf/models/cdimages/streamedpeds_players.rpf/playertwo.
Cerca uppr_diff_000_a_uni, aprilo con l'edit mode, clicca su replace ed e fatta.
Divertiti!
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 22 Tháng sáu, 2022
Cập nhật lần cuối: 23 Tháng sáu, 2022
Last Downloaded: 5 hours ago

All Versions

 1.0 (current)

94 tải về , 300 KB
22 Tháng sáu, 2022

1 Bình luận