Đang tải...

Sami Naceri (From TAXI) 1.0

2.627

модель Сами Насери, на основе игровой модели, создана для видео ролика TAXI (GTA 5 cover)

Установка:

заменить все файлы в x64v.rpf/models/cdimages/streamedpeds_mp.rpf

Eng

Sami Naceri model, based on the game model, was created for the video clip TAXI (cover GTA 5)

Installation:

Replace all files in x64v.rpf / models / cdimages / streamedp
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 25 Tháng bảy, 2017
Cập nhật lần cuối: 26 Tháng bảy, 2017
Last Downloaded: 15 hours ago

All Versions

 1.0 (current)

2.627 tải về , 6 MB
25 Tháng bảy, 2017

21 Bình luận