Đang tải...

Shirt for MP Male / MP Female 1.0

7ce4d5 ubranka3x4maletop
9c5e63 koszula
9c5e63 ubranka3x4femaletop

545

Shirt for MP Male / MP Female

-------------------------------------------
If you want more textures join my discord!

https://discord.gg/7QYGsGDXrZ
-------------------------------------------

12 custom textures

Installation:

1. Open OpenIV and enable Edit mode
2. Replace in: update \ x64 \ dlcpacks \ mpsmuggler \ dlc.rpf \ x64 \ models \ cdimages \mpsmuggler_male.rpf\mp_m_freemode_01_mp_m_smuggler_01

It works for MP Female as well. To install:

1. Open OpenIV and enable Edit mode
2. Replace in: update \ x64 \ dlcpacks \ mpsmuggler \ dlc.rpf \ x64 \ models \ cdimages \mpsmuggler_female.rpf\mp_f_freemode_01_mp_f_smuggler_01
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 31 Tháng bảy, 2021
Cập nhật lần cuối: 01 Tháng tám, 2021
Last Downloaded: 44 phút trước

All Versions

 1.0 (current)

545 tải về , 10 MB
31 Tháng bảy, 2021

1 Bình luận