Đang tải...

Shirt Pack 02 for MP Male 1.0

C302db preview
C302db bapekanji
C302db bapeshark
C302db vetementscouture
C302db vetementsgvasalia

1.810

! Designer Shirt Pack 02 for MP Male !


• MODEL: Protrikk
• CONVERTET: WhoIsSee
• TEXTURES: mrzyh


I RECOMMEND USING ADD-ON MP CLOTHES:
https://www.gta5-mods.com/misc/mpclothes-addon-clothing-slots


REPLACE (REMEMBER TO BACK UP YOUR GAMEFILES):
• x64v.rpf\models\cdimages\streamedpeds_mp.rpf\mp_m_freemode_01


! DO NOT REUPLOAD WITHOUT PERMISSION !


WhoIsSee:
https://de.gta5-mods.com/users/WhoIsSee
https://de.gta5-mods.com/player/fivem-sp-loose-tee-for-mp-male


FOR QUESTIONS HEAD TO:
• https://de.gta5-mods.com/users/mrzyh
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 15 Tháng năm, 2021
Cập nhật lần cuối: 16 Tháng năm, 2021
Last Downloaded: 2 ngày trước

All Versions

 1.0 (current)

1.810 tải về , 30 MB
15 Tháng năm, 2021

5 Bình luận