Đang tải...

Służba Więzienna PRL Prison Service Polska Poland Polish Polski BETA

207

Służba Więzienna Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej / Polish People's Republic Prison Service
Go to:
C:\Program Files\Rockstar Games\Grand Theft Auto V\mods\update\x64\dlcpacks\patchday22ng\dlc.rpf\x64\models\cdimages\peds\patchday22ng.rpf\ and replace prisguard files
Pedprops:
C:\Program Files\Rockstar Games\Grand Theft Auto V\mods\x64e.rpf\models\cdimages\pedprops.rpf\
Thanks for downloading!
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 21 Tháng bảy, 2020
Cập nhật lần cuối: 21 Tháng bảy, 2020
Last Downloaded: 3 ngày trước

All Versions

 BETA (current)

207 tải về , 6 MB
21 Tháng bảy, 2020

8 Bình luận