Đang tải...

Snow Camo For Trevor v1.1

298

A basic camo for Trevor outfits, ENJOY!!!

Install: OpenIV > x64v.rpf > models > cdimages > streamedpeds_players.rpf > player_two

Replaces: hand_diff_004_a_whi, lowr_diff_009_a_uni, uppr_diff_009_a_uni

NOW WITH .YTD FILES!!!
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 30 Tháng sáu, 2015
Cập nhật lần cuối: 01 Tháng bảy, 2015
Last Downloaded: 24 Tháng chín, 2021

All Versions

 v1.1 (current)

298 tải về , 6 MB
30 Tháng sáu, 2015

4 Bình luận