Đang tải...

Rambo / Stallone Cobra (player) 0

A74a42 rambo1
A74a42 rambo4
A74a42 rambo5
A74a42 cobra1

878

Head from random 3d model site
hair still looks bad, i ll find a way to fix
add:
Rambo dogtags
strong body
insatallation:
player-one files in x64v/models/cdimagens/stramedpeds-player-player-one
head files: mppatchesng/x64/models/cdimages/mppatches.rpf/player-one
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 01 Tháng mười hai, 2019
Cập nhật lần cuối: 01 Tháng mười hai, 2019
Last Downloaded: 9 hours ago

All Versions

 0 (current)

817 tải về , 10 MB
01 Tháng mười hai, 2019

 1.0

61 tải về , 10 MB
01 Tháng mười hai, 2019

14 Bình luận