Đang tải...

Supreme Shirt For Franklin 1.0

17125d image

920

A Supreme Shirt For Franklin

- how to install
Open IV

Go To:
GTA V > mods > x64v.rpf > models > cdimages > streampeds-players.rpf > player-one

Open uppr-diff-004-a-uni.ytd

Make Sure Edit Mode Is On

Click Replace

Select The Supreme Tshirt Image

Click Save

supreme
supreme shirt
clothing
shirt
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 12 Tháng tám, 2021
Cập nhật lần cuối: 12 Tháng tám, 2021
Last Downloaded: 6 ngày trước

All Versions

 1.0 (current)

920 tải về , 1 MB
12 Tháng tám, 2021

3 Bình luận