Đang tải...

Supreme x Hellraiser Pack for Franklin 1.0

1fc939 1
1fc939 2
1fc939 3
1fc939 4
1fc939 5
C2b18d 6

894

DM soul#2600 on Discord for custom pieces.

---------------------------------------------------

𝐂𝐑𝐄𝐃𝐈𝐓𝐒

t-shirt & sweater model: Pr0trikk
retextures: yungsoul2100

---------------------------------------------------

𝐈𝐍𝐒𝐓𝐀𝐋𝐋𝐀𝐓𝐈𝐎𝐍

drag n drop the YTD files to the following path:
x64v.rpf - models-cdimages - stream𝐞dpeds_players.rpf - player_one

recommended to use with EMFsingleplayer.
https://www.gta5-mods.com/tools/emfsp-easy-mod-folder-for-sp-player-mods

---------------------------------------------------
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 06 Tháng tư, 2020
Cập nhật lần cuối: 06 Tháng tư, 2020
Last Downloaded: 1 ngày trước

All Versions

 1.0 (current)

894 tải về , 20 MB
06 Tháng tư, 2020

14 Bình luận