Đang tải...

G.I.G.N. Remake v3.0

868ee2 new (1)
868ee2 new (3)

1.033

Just a amelioration of my old texture.
Now in 2K resolution,
Visual and detail amelioration. ^^

instruction in Readme !
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 12 Tháng sáu, 2015
Cập nhật lần cuối: 14 Tháng một, 2016
Last Downloaded: 16 Tháng ba, 2024

All Versions

 v3.0 (current)

1.033 tải về , 8 MB
12 Tháng sáu, 2015

18 Bình luận