Đang tải...

Yamaha T-Shirt 1.0

038fb7 capture
038fb7 capture2
038fb7 0009323 yamaha paddock blue t shirt 2014 600

1.058

Replace "uppr_diff_015_d_uni" to :
mods/x64v.rpf/models/cdimages/streamedpeds_players.rpf/player_one/

Le fameux Tee-shirt yamaha que tout le monde connais

Mod by : Azertox
Youtube channel : https://www.youtube.com/channel/UC3YMAy94hpxTF-5ZU0mdtmg
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 11 Tháng tám, 2017
Cập nhật lần cuối: 11 Tháng tám, 2017
Last Downloaded: 06 Tháng bảy, 2024

All Versions

 1.0 (current)

1.058 tải về , 90 KB
11 Tháng tám, 2017

2 Bình luận