Đang tải...

Tattoo for MP Female 1.0

B518d2 1
B518d2 2

392

Installation:
1. Open GTA V directory in OpenIV

2. Navigate to: Grand Theft Auto V\mods\update\x64\dlcpacks\mpgunrunning\dlc.rpf\x64\models\cdimages\mpgunrunning_ped_mp_overlay_txds.rpf
3. Drag & Drop: From Zip to folder

4. Use Native Trainer: Torso Back/Chest/Stomach: 117
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 22 Tháng mười một, 2020
Cập nhật lần cuối: 22 Tháng mười một, 2020
Last Downloaded: 6 ngày trước

All Versions

 1.0 (current)

392 tải về , 200 KB
22 Tháng mười một, 2020

1 Bình luận