Đang tải...

Tattoos for Franklin 0.3

32.822

0.3....//

1 new Back Tattoo....,
Replace Files here:
\mods\x64v.rpf\models\cdimages\ped_sp_overlay_txds.rpf\


1 new Neck Tattoo......
Replace Files here:
mods\x64v.rpf\models\cdimages\streamedpeds_players.rpf\player_one


Show Full Description

Tải lên lần đầu: 14 Tháng tư, 2016
Cập nhật lần cuối: 21 Tháng sáu, 2016
Last Downloaded: 4 hours ago

All Versions

 0.3 (current)

32.822 tải về , 40 MB
14 Tháng tư, 2016

32 Bình luận