Đang tải...

Tattoos for Franklin 0.3

60b80e 55
60b80e 1
60b80e 2
60b80e 4
60b80e 903933 5
60b80e 5
60b80e 903933 1

28.322

0.3....//

1 new Back Tattoo....,
Replace Files here:
\mods\x64v.rpf\models\cdimages\ped_sp_overlay_txds.rpf\


1 new Neck Tattoo......
Replace Files here:
mods\x64v.rpf\models\cdimages\streamedpeds_players.rpf\player_one


Show Full Description

Tải lên lần đầu: 14 Tháng tư, 2016
Cập nhật lần cuối: 21 Tháng sáu, 2016
Last Downloaded: 16 phút trước

All Versions

 0.3 (current)

28.322 tải về , 40 MB
14 Tháng tư, 2016

32 Bình luận