Đang tải...

Taxi Driver Bootleg Shirt Franklin 1.0

958e07 271590 20220606090536 1

148

Taxi Driver Bootleg Shirt for Franklin

An original graphic inspired by old school bootleg shirts

Install to mods>x64v.rpf>models>cdimages>streamedpeds_players>player_one

Go here for the model: https://www.gta5-mods.com/player/loose-shirt-for-franklin
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 06 Tháng sáu, 2022
Cập nhật lần cuối: 06 Tháng sáu, 2022
Last Downloaded: 19 hours ago

All Versions

 1.0 (current)

148 tải về , 2 MB
06 Tháng sáu, 2022

3 Bình luận