Đang tải...

Team T-shirts for MP Male 1.0

835

Install:

Open up OpenIV
Enable "Edit mode"
replace the files in:

(mods) > update > x64 > dlcpacks> mpgunrunning > dlc.rpf > x64 > models > cdimages > mpgunrunning male.rpf > mp m freemode 01 mp m gunrunning 01

Converted from FiveM to SP

I'm sorry for the bad English.

Portugues:

Instalacao:

Ligue o "Edit Mode"
Substitua os arquivos em:

(mods) > update > x64 > dlcpacks> mpgunrunning > dlc.rpf > x64 > models > cdimages > mpgunrunning male.rpf > mp m freemode 01 mp m gunrunning 01.
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 16 Tháng tư, 2021
Cập nhật lần cuối: 16 Tháng tư, 2021
Last Downloaded: 6 ngày trước

All Versions

 1.0 (current)

835 tải về , 10 MB
16 Tháng tư, 2021

10 Bình luận