Đang tải...

The Powerpuff Girls Tattoo [SP / FiveM] 1.0

C2a868 fivem
C2a868 23

2.741

˚· ˚ ·   ˚ ˚· ˚ ·   ˚ ☾·.· ♡The Powerpuff Girls Tattoo♡ ·.·☽ ˚· ˚ ·   ˚ ˚   ·  ˚· ˚
===============================================
INSTALLATION

== Single Player ==

Grand Theft Auto V\mods\update\x64\dlcpacks\mpchristmas2017\dlc.rpf\x64\models\cdimages\mpchristmas2017_ped_mp_overlay_txds.rpf

"Replace"

== FiveM ==
Drag and Drop into your resources folder
open server.cfg
start Tattoo

Restart your server
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 19 Tháng chín, 2022
Cập nhật lần cuối: 20 Tháng chín, 2022
Last Downloaded: 3 hours ago

All Versions

 1.0 (current)

2.741 tải về , 100 KB
19 Tháng chín, 2022

5 Bình luận