Đang tải...

Training Jacket for Trevor [Custom, Replace] 1.0

446

This Files will replace vanilla (uppr_021_ydd and uppr_diff_021_a_uni.ytd) with a custom Training Jacket i made.
==================================================================================

-Replace the files using OpenIV (in the MODS folder)
-backup files included.
==============================
-Install Location:
GTAV > mods > x64v.rpf > models > cdimages > streamedpeds_players.rpf > player_two
====================================================================================
Credits:
3Doomer for GIMS Evo https://www.gta5-mods.com/tools/gims-evo-with-gta-v-support
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 06 Tháng tư, 2019
Cập nhật lần cuối: 06 Tháng tư, 2019
Last Downloaded: 7 ngày trước

All Versions

 1.0 (current)

445 tải về , 20 MB
06 Tháng tư, 2019

3 Bình luận