Đang tải...

Transformers Autobots (Bumblebee RETEXTURE ONLY)

4311bc main
4311bc snímek obrazovky (145)
4311bc snímek obrazovky (146)
4311bc snímek obrazovky (141)
4311bc snímek obrazovky (142)
4311bc snímek obrazovky (144)

2.576

Hi, ive made a Bumblebee retextures, (RETEXTURE ONLY) To make more autobots, i hope you will like them

Original model by Strider

Retexture made by me

Enjoy :)
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 20 Tháng tư, 2018
Cập nhật lần cuối: 20 Tháng tư, 2018
Last Downloaded: 8 hours ago

All Versions

  (current)

2.575 tải về , 40 MB
20 Tháng tư, 2018

9 Bình luận