Đang tải...

travis scott merch for SP/FIVEM 1.0

309675 b min
309675 a min
309675 e min
309675 d min
309675 c min
309675 f min

539

you need @ngame layered tees pack for the shirt model
install in:
mods\x64v.rpf\models\cdimages\streamedpeds_mp.rpf\mp_m_freemode_01
-----------------------------------------------------------------------------

for single player

------Install to x64v.rpf>models>cdimages>streamedpeds_players.rpf>player_one
everything is drag and drop ready for fivem
----------------------------------------
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 09 Tháng mười, 2020
Cập nhật lần cuối: 09 Tháng mười, 2020
Last Downloaded: 16 Tháng sáu, 2024

All Versions

 1.0 (current)

539 tải về , 20 MB
09 Tháng mười, 2020

4 Bình luận