Đang tải...

Trevor DayZ survivor 2.0

05c4a1 t5
18b30c t1
18b30c t3
18b30c t4
18b30c t6
18b30c t8
05c4a1 t7

1.626

this models are from DayZ 0.60, so credits goes to DayZ and thanks @Ze-Krush(https://pt.gta5-mods.com/users/Ze-Krush) for help me extract DayZ models
i gonna add more clothes soon
2.0
add jackets

good textures
no bugs
fully rigged

clothes list:
leather jacket
hunting jacket
camouflage tshirt (custom model)
m65 field jacket
bdu pants
cargo pants
jeans
hunter pants
combat boots
gas mask
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 01 Tháng tư, 2020
Cập nhật lần cuối: 01 Tháng tư, 2020
Last Downloaded: 2 ngày trước

All Versions

 2.0 (current)

1.509 tải về , 60 MB
01 Tháng tư, 2020

 1.0

117 tải về , 40 MB
01 Tháng tư, 2020

34 Bình luận