Đang tải...

Trippy Socks For Females (Hello Kitty Retextured) 1.0

9ac05a captura de pantalla 013114
9ac05a captura de pantalla 013121
9ac05a captura de pantalla 013127
9ac05a captura de pantalla 013133

146

Requires: https://www.gta5-mods.com/player/trippy-socks-for-females

Installation mode:
Download the original clothe and this textures.
Add the textures to both the .ymd (these are 4 textures + 1 from the original one) and original clothe folder.

Requests: https://ko-fi.com/lxttlemxxn/commissions
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 08 Tháng tư, 2024
Cập nhật lần cuối: 08 Tháng tư, 2024
Last Downloaded: 2 ngày trước

All Versions

 1.0 (current)

146 tải về , 400 KB
08 Tháng tư, 2024

3 Bình luận