Đang tải...

U.S. Marshal Ped Retexture 0.2

6.337

Model
New Black Ops Ped by Morrice

Install
mods/x64e/update/models/cdimages/componentpeds_s_m_y.rpf/s_m_y_blackops_01.ytd
mods/x64e/update/models/cdimages/pedprops.rpf/s_m_y_blackops_01_p.ydd,ytd

or
Change the name to snowcop.
mods/update/x64/dlcpacks/patchday3ng/dlc.rpf/x64/models/cdimages/patchday3ng/s_m_m_snowcop_01.ydd,yft,ymt,ytd
mods/x64e/update/models/cdimages/pedprops.rpf/s_m_m_snowcop_01_p.ydd,ytd
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 08 Tháng tám, 2016
Cập nhật lần cuối: 08 Tháng tám, 2016
Last Downloaded: 16 hours ago

All Versions

 0.2 (current)

6.337 tải về , 30 MB
08 Tháng tám, 2016

18 Bình luận