Đang tải...

Valentino Camo T-shirt For Franklin

9cd417 valentino camo t shirt

217

1. Open OpenIV
2. Go to GTA V/x64v.rpf/models/cdimages/streamedpeds_players.rpf/player_one/
3. Enable edit mode.
5. Drag the file from the archive into OpenIV
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 09 Tháng bảy, 2015
Cập nhật lần cuối: 09 Tháng bảy, 2015
Last Downloaded: 16 Tháng tư, 2022

All Versions

  (current)

217 tải về , 500 KB
09 Tháng bảy, 2015

2 Bình luận