Đang tải...

Vans Old Skool 1.1

71b4e7 gta5 2018 09 09 17 07 19 320
3b43fc gta5 2018 09 09 16 49 18 446
3b43fc gta5 2018 09 09 17 08 22 005

3.388

This is just a retexture of seth566 MP Converse and Sneakers for Franklin
https://gta5-mods.com/player/mp-convers-and-sneakers-for-franklinmp-convers-and-sneakers-for-franklin

Installing
1.Download OpenIV
2.Go to mods/x64v/models/cdimages//streampeds_players/player_one/
3.Drag the files here

Enjoy))
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 29 Tháng tám, 2018
Cập nhật lần cuối: 09 Tháng chín, 2018
Last Downloaded: 6 ngày trước

All Versions

 1.1 (current)

3.179 tải về , 2 MB
08 Tháng chín, 2018

 1.0

209 tải về , 1 MB
29 Tháng tám, 2018

6 Bình luận