Đang tải...

Versace T-Shirt for Franklin 1.0

7cc33d 1
7cc33d 2

635

Versace T-Shirt [Franklin]

Installation:

1. Open OpenIV
2. Enable ''Edit Mode''
3. Go to GTA V/x64v.rpf/models/cdimages/streamedpeds_players.rpf/player_one
4. Replace uppr_diff_004_a_uni.ytd

This replace Franklin T-Shirt.
Fun!!!
_____________________________________________

Instalação:

1. Abra o OpenIV
2. Clique em "Modo de Edição"
3. Vá para GTA V/x64v.rpf/models/cdimages/streamedpeds_players.rpf/player_one
4. Substitue uppr_diff_004_a_uni.ytd pelo que você baixou

Boa Diversão!!!
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 03 Tháng mười, 2021
Cập nhật lần cuối: 03 Tháng mười, 2021
Last Downloaded: 8 ngày trước

All Versions

 1.0 (current)

635 tải về , 1 MB
03 Tháng mười, 2021

9 Bình luận