Đang tải...

Vintage Prison Pack peds

1.173

Installation:

-Prison Guard:
x64e.rpf\models\cdimages\componentpeds_s_m_m.rpf\

-Prisoners: x64e.rpf\models\cdimages\componentpeds_s_m_y.rpf\

-Micheal prison uniform:
x64v.rpf\models\cdimages\streamedpeds_players.rpf\player_zero

Enjoy made for the 70's lovers
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 12 Tháng năm, 2018
Cập nhật lần cuối: 12 Tháng năm, 2018
Last Downloaded: 1 ngày trước

All Versions

  (current)

1.173 tải về , 30 MB
12 Tháng năm, 2018

30 Bình luận