Đang tải...

MP MALE Yeezus Tour Bomber Jacket 1.0

1.219

MP Male Yeezus tour bomber jacket

Details:
Realistic bomber shine
2k texture

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Installation

mods\update\x64\dlcpacks\mpairraces\dlc.rpf\x64\models\cdimages\mpairraces_male.rpf\mp_m_freemode_01_mp_m_airraces_01

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Discord: Coldgie#1546

Changelog:
1.0 Initial Release
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 14 Tháng chín, 2020
Cập nhật lần cuối: 15 Tháng chín, 2020
Last Downloaded: 2 ngày trước

All Versions

 1.0 (current)

1.219 tải về , 4 MB
14 Tháng chín, 2020

9 Bình luận