Đang tải...

YNW MELLY 1.0

A52891 melly
A52891 melly2

875

1. Start OpenIV.
1. Go to: x64v.rpf\models\cdimages\streamedpeds_players.rpf\player_one
2. Add/Replace the files ''hair_000_u' and ''hair_003_u' and ', ''head_000_r'', ''head_diff_000_a_whi'' and ''teef_000_u''
3. Go to: update\x64\dlcpacks\mppatchesng\dlc.rpf\x64\models\cdimages\mppatches.rpf\player_one
4. Add/Replace the file ''head_000_r''
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 18 Tháng sáu, 2023
Cập nhật lần cuối: 18 Tháng sáu, 2023
Last Downloaded: 1 ngày trước

All Versions

 1.0 (current)

875 tải về , 8 MB
18 Tháng sáu, 2023

15 Bình luận