Đang tải...

Afterburner for DMC Delorean CyberPunk 1.0

7d8cbd 01
7d8cbd 02
7d8cbd 03
7d8cbd 04

1.202

Afterburner for DMC Delorean CyberPunk
---------------------------------------------------------

Link for car DMC Delorean CyberPunk :
https://fr.gta5-mods.com/vehicles/cyberpunk-delorean-dmc-12-add-on
Great Thx Akkariin ;-)

Link for Afterburner:
https://fr.gta5-mods.com/scripts/afterburners-for-add-on-planes
Great Thx I‘m Not MentaL & CamxxCore ;-)

Install:
Just copy dmc12cp.cs to GTA \ Scripts \ Afterburner And Enjoy

Happy New Year 2021

RealRastax
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 22 Tháng một, 2021
Cập nhật lần cuối: 22 Tháng một, 2021
Last Downloaded: 7 ngày trước

All Versions

 1.0 (current)

1.202 tải về , 2 KB
22 Tháng một, 2021

3 Bình luận