Đang tải...

FDLS Menu 2.0

77c7a1 fdls
720926 main menu
720926 player model menu
720926 vehicle menu
720926 tool menu

2.640

Description
Much like PoliceMenu V, I bring you FDLS! This menu is a fire/ems menu to help you access fire and ems options more quickly!

Requirements
  • ScriptHook V Dot Net
  • NativeUI
  • .Net Framework 4.5.2 or Higher


Keys
Open Menu - F7 by default

Change Log (2.0)
  • Updated vehicle spawning code
  • Equip / Put Away Equipment
  • Quick Enable Fire Fighter
  • Updated Vehicle Options
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 06 Tháng một, 2019
Cập nhật lần cuối: 09 Tháng một, 2019
Last Downloaded: 3 ngày trước

All Versions

 2.0 (current)

2.421 tải về , 6 KB
11 Tháng một, 2019

 1.0

219 tải về , 2 MB
06 Tháng một, 2019

6 Bình luận