Đang tải...

GGOV: Gun Gale Online on GTA V 3.1

Dbf3bc presentation

5.769

GGO V (previously GGOHud) is a mod for Grand Theft Auto V that adds a couple of features from the Gun Gale Online VRMMO in Sword Art Online:

* Squad Members HUD
* Player Information HUD
* Inventory powered by PlayerCompanion

Join the Conversation: https://discord.gg/Cf6sspj
Support my Mods: https://patreon.com/lemonchan / https://paypal.me/justalemon
Installation: https://github.com/justalemon/GGOV#installation
Usage: https://github.com/justalemon/GGOV#usage
Source Code: https://github.com/justalemon/GGOV (under MIT License)
Feature Requests & Bug Reports: https://github.com/justalemon/GGOV/issues
Full Changelog: https://github.com/justalemon/GGOV/releases
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 17 Tháng chín, 2018
Cập nhật lần cuối: 21 Tháng năm, 2021
Last Downloaded: 7 hours ago

All Versions

 3.1 (current)

920 tải về , 300 KB
21 Tháng năm, 2021

 3.0

628 tải về , 300 KB
25 Tháng mười hai, 2020

81 Bình luận