Đang tải...

ThunderStorm [Diablo2] 1.1.4

1.316

[Note]
ThunderStorm of Sorceress(Diablo2)


[Installation ]
First, Install "ScriptHookV" and "ScriptHookV .NET", "NAudio.dll". then
Place ThunderStorm.dll into your "scripts" folder.

[Requirements]
Script Hook V
Script Hook V .NET

[Versions]
Version 1.0
-Release
version 1.1.3
- Effect change
1.14
-hotfix
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 09 Tháng tư, 2019
Cập nhật lần cuối: 12 Tháng tư, 2019
Last Downloaded: 7 ngày trước

All Versions

 1.1.4 (current)

1.110 tải về , 700 KB
12 Tháng tư, 2019

 1.1.3

154 tải về , 700 KB
10 Tháng tư, 2019

11 Bình luận