Đang tải...

Vehicle Health Indicator 1.0.1

93eeb8 health title
93eeb8 271590 20181127222317 1
93eeb8 271590 20181127222019 1

4.365

Display vehicle health gauge above radar.

Installation
Extract .zip then throw .dll into GTAV/scripts folder.

Requirement
Script Hook V
Community Script Hook V .NET

Changelog
1.0.1
- Removed no need ini function.

1.0
- Release.
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 28 Tháng mười một, 2018
Cập nhật lần cuối: 08 Tháng một, 2019
Last Downloaded: 2 ngày trước

All Versions

 1.0.1 (current)

3.347 tải về , 2 KB
08 Tháng một, 2019

 1.0

1.019 tải về , 3 KB
28 Tháng mười một, 2018

12 Bình luận