Đang tải...

Peugeot Onyx Wheels [ZModeler3 Resource] 1.0

Bdee1f thumbonyx
Bdee1f gta5 2016 08 25 21 03 45 79
Bdee1f gta5 2016 08 25 21 05 27 39

1.977

NOTE: THIS IS A Z3D FILE

If you got any questions feel free to ask.

36k Vertices
30k Polys

Brake Disc from:
https://www.gta5-mods.com/paintjobs/big-hd-pack-for-brake-pads-36-colors-72-variants
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 26 Tháng tám, 2016
Cập nhật lần cuối: 26 Tháng tám, 2016
Last Downloaded: 3 ngày trước

All Versions

 1.0 (current)

1.977 tải về , 2 MB
26 Tháng tám, 2016

10 Bình luận