Đang tải...
1 đã được like
1 bình luận
0 videos
0 tải lên
2 theo dõi
  • Gtao47
    Đã đánh dấu bình luận

    GTA V Contract update. The latest ScriptHook and NativeUI and mod works like a dream. But :)
    Version 1.2 does not work. Also version 1.3 does not work. Only the fixed version of the mod works. And here it is: https://mega.nz/file/pGQETQCI#0wOOljqonwpAW-micRLatMAcus2B4JU0Gy4nRyEfT0w

    14 Tháng một, 2022